Nyheter fra Aulivassdragets elvelag

.

Siste nytt

Siste nytt

Kanotur fra Merkedammen til Tønsbergfjorden;


https://youtu.be/HxFo6iEnCv4


Kulturnett Vestfolds flotte video fra 2009 som viser elva og dens historie sett fra et videoøye padlende i kano.

Årsmøte 2018


Åpent møte / Årsmøtet 2018:


Alle grunneiere til Aulivassdraget i Tønsberg, Sandefjord og Re kommuner innkalles med dette til årsmøte                     

 
Tirsdag 24. april, kl. 1800, på Flykafeen. 


   

Alle grunneiere er velkommen, også nye grunneiere i hele nedslagsfeltet.

Dette gjelder derfor også grunneiere til vann som defineres innenfor vannområdet; Gjennestadvannet, Grorudvannet, Ilestadvannet, Korsjø og Revåvannet.

                                            Andre interesserte.

 

Program:  

            *Lagets betydning framover.

 

            *Nåværende miljøstatus i Aulivassdraget.

 

            *Overvåking og kartlegginger.

 

            *Tiltak og ønskede prosjekt neste 4 år.

         

......................................................................

 

 

            Årsmøteforhandlinger.

 

            Årsberetning.

            Regnskap

            Valg

            Avstemming;

                                                        

Nytt forslag til avstemming:

 

              1.

Med støtte i lagets vedtekter § 1.  foreslås å utvide grunneierlaget til å omfatte hele vannområdet med tilhørende vannforekomster. Dette gjelder hele nedslagsfeltet definert gjennom «Vannforskriften 07.»

           

2.

            Det oppnevnes en kontaktgruppe med geografisk spredning for å bedre kommunikasjon og          koordinering av kommende tiltak.

 

                                                        Enkel bevertning.

 


Saker som ønskes tatt opp meldes leder (jornohagen@yahoo.com) innen 12.april.

           mvh Styret.
     Årsmøte 2016 - Siste nytt


Årsmøtet 2016:

Alle grunneiere til Aulivassdraget i Tønsberg, Stokke, Andebu og Re kommuner innkalles med dette til årsmøte


Torsdag 7. april, kl 1800, på Borgen Mølle

Agenda:

1. Årsmøtesaker; årsrapport, regnskap, valg.
2. Hva skjer ved Borgen; Damanlegget og evt nedtapping? Fiskepassasjens videre skjebne?
3. Hvordan bruke SMIL-midler i dagens situasjon for å følge opp tiltaksplan om erosjon på den enkelte grunneiers eiendom?
4. Sanering av spredte avløp; status og videre progresjon
5. Eventuelt
 

Saker som ønskes behandlet, må meldes leder Jørn Hagen innen 17.mars;  jornohagen@yahoo.com 

Det forsøkes å få innledere til pktene 2-4. 


Jørn.

Åpent møte på Borgen Mølle


Grunneierlaget i Aulivassdraget inviterer til Åpent møte om damanlegget ved Borgen Mølle.


Møtet er aktualisert grunnet spørsmål om permanent nedtapping av damanlegget.


Tid:      Torsdag 8 oktober kl 1800

Sted:    Borgen MølleDeltakere på møtet vil være:  

 • Styre og administrasjon ved Borgen.

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • NVE

 • Vestfold Fylkeskommune.

 • Stokke kommune / Tønsberg Kommune.

 • Grunneiere i Aulivassdraget.

                                                          

   

  AGENDA FOR MØTET:

   

  1.         Elvelagets arbeid med fiskepassasje  senere år.

              Årsmøtevedtak  2015.      Registrering av fisk.       

  2.         Vestfoldmøllenes planer de neste år for drift relatert til vassdraget.

              Planer for drift av minikraftverket de neste årene.

              Nedtapping av damanlegget. (Endrer planene for fiskepassasje.)

  3.         Fylkesmannens holdning til problemstillingen.  Fiskeforvaltning og andre aspekter.

  4.         Fylkeskommunens oppfatning generelt og forholdet til kulturminne.

  5.         Synspunkter fra NVE og kommuner.

   

  Det blir satt av tid til spørsmål og diskusjon om saken.

   

  Vel møtt.


Kjøp av Fiskekort i Aulivassdraget

Det er nå igangsatt en ny rutine for å kunne kjøpe Fiskekort i Aulivassdraget.

Dette kjøpes via SMS (se bilde), s end en SMS til 47 40 79 00 med følgende innhold:

SF179D1 Fornavn Etternavn, Adresse, Postnr  

Følg så videre instruksjoner. Husk å betale innen 14 dager.

Overstående gjelder kort for 1 døgn (kr. 50,-). Ønsker du i stedet sesongkort (kr 250,-) endrer du koden i begynnelsen av SMS'en til SF179S1    

Fiskekortet gjelder både for Aulielven (opp til Fossan mølle) og Merkedamselven (opp til Borgen Mølle).

Mars 2015

Hogging langs elvene i vinter.

Det ble også i vinter etterhvert såpass gode isforhold at vi fikk hogd litt langs elva. Man begynte i år på sydsiden av Merkedamselva, omtrent ved vestre Låne. Så jobbet man seg nedover mot Åminne hvor elvene går sammen, og videre sørover på vestsida av Aulielva, omtrent ned til området ved Nortura-slakteriet. Disse kantene har ikke vært tatt tidligere og trengte stedvis en solid "rensking":)

Februar 2015

           ÅRSMØTE I AULIVASSDRAGETS ELVELAG 2015.

 

                   TID:     Mandag  2. mars 2015, kl. 1830

                   STED:  Re Golfbane, Reine (Restauranten)

Alle grunneiere til Aulivassdraget i Tønsberg, Stokke, Andebu og Re kommuner innkalles til årsmøte.

 

Saker som ønskes behandlet må meldes leder Jørn Hagen i god tid før møtet ( jornohagen@yahoo.com )

         

                           AGENDA:

 

1 Velkommen -  årsmøteforhandlinger

2 Valg av 2 medlemmer for å underskrive protokoll.

3 Årsmelding.

4 Framlegg av regnskap.

5 Valg.

6 Innkomne saker / Eventuelt.

7 Behandling av søknad vedr realisering av  fiskepassasje ved Borgen Mølle.

8 Elvas tilstand etter Revac-brannen. - Foredrag ved Jon Randby fra Landbruksavd. hos Fylkesmannen i Vestfold.


 

                      BEVERTNING.

                        Vel  møtt!

 

              Styret,  4. februar  2015.

 

Vinteren 2014

   
EUs vanndirektiv & Vannportalen:

Klikk i "Prosjekt Vanndirektiv" i menyen til venstre.

Her har vi lagt ut litt informasjon og linker vedr EUs vanndirektiv og prosjektet Jørn har vært ansatt i når det gjelder Aulivassdraget mm.

Desember 2013

NRK Vestfold om forurensning i Aulivassdraget;

http://www.nrk.no/vestfold/aulivassdraget-forurenset-1.11426573

2012

Aulivassdraget har via fem kommuner ansatt en prosjektleder. Dette er Jørn Hagen som er ansatt i 50 % stilling. Bilde viser styringsgruppen som er etablert. Ytterligere opplysninger om dette prosjektet er å finne under www.vannportalen.no ,gå deretter til region viken og vidre til vannområdet Aulivassdraget .

Fra Venstre: Prosjektleder Jørn Hagen, Ordfører Petter Berg Tønsberg, Fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui Fylkesmann Vestfold, Harald Lie Nestleder Vestfold Bondelag, Varaordfører Jan Tore Rui Haugerød, Vara for ordfører Bjarne Sommerstad Andebu, Ordfører Erlend Larsen Stokke, Rolf Hillestad Holmestrand kommune, og Lars Wilhelm Solheim VFK. Ordfører Thorvald Hillestad Re Hadde forfall.

Fremdrift pr Februar 2011

Det har i sesongen 2010/2011 blitt jobbet på strekningen mot grensen Tønsberg/Stokke, den er nå ferdigstilt.Etter det ble maskiner og mannskap flyttet til Klopp i Re kommune,der ble det gjort unna en strekning på ca 500-600 m, før det ble for mye snø og arbeidet måtte avsluttes. Håper på ny kuldeperiode nå i februar, da det igjen kan væer mulig å få jobbet.

Fremdrift pr Januar 2010

Så langt i 2009/2010 sesongen har ikke værgudene hvert på vår side. Før jul ventet vi på kulde for å få is, den lot seg vente på, når så kulden kom, kom også snøen, noe som gjorde at det ikke ble tykk nok is og dermed ikke sikkert og holde på. Samt at snømengden også er til hinder langs kantene. Vi er pr i dag i området rygg på del mellom Tønsberg/Stokke. Om forholdene skulle tilsi at vi kommer utpå, regner vi med å arbeid en periode i år.

Siste nytt

Vi fikk en stopp pga været i januar, men er nå igang igjen. Arbeidet holder nå på noen km nord for Tveitan bru.

Strekningen mellom "Nye" E-18 og Tveitanbru er ble ferdig i går fredag 09/01/09

Nyeste kommentarer