Løfting av virke opp fra elveløp.(Foto: Tone Kihle 2009)

Jan V Vermelid, med graveren som blir brukt til og løfte opp virket fra elveløpet.(Foto: Øyvind Bjune2009)

Møte på Borgen Aktie Mølle.(Foto:Kjell Holm 2008)

Bildet viser Øyvind Bjune, En av de som er med og rydder på elva.(Foto: Kjell Holm 2009)

Bildet viser Svein Jacob Sømme(Til t.v.) og Jan Vermelid. Sømme er sjef for "elvegjengen", Vermlid kjører graveren.(Foto:Kjell Holm 2009)

Elvegjengen etter endt arbeidsdag.(Foto: Kjell Holm 2009)

Bildet viser elvegjengen under arbeid og litt om hvordan det ser ut i elveløpet når de jobber.(Foto:Kjell Holm 2009)

Her ses spor av en som "hjelper" oss langs elveløpet, bevere er til stor skade i enkelte områder.(Foto:Kjell Holm 2009)

Her vises graveren vi i hovedsak bruker til å løfte virket opp fra elveløpet. Denne sammen med traktor og vinsj, er uten tvil en nødvendighet for å få jobben gjort.(Foto:Kjell Holm 2009)

Elveløpet etter utført arbeid. Noe av virket blir kappet opp i korter biter og ligger igjen på isen.(Foto:Kjell Holm 2009)

Bilde fra kanotur på strekningen Tveitanbru til Ås. Vi hadde med oss en representant fra Tønsberg kommune.(Foto:Kjell Holm 2009)

Bilder fra prøvefiske ved laksetrappen under Lensbergbruen. Bilde viser Svein Jacob Sømme og Jørn Hagen i det de setter ned teinen.(Foto:Kjell Holm 2009)

Erik Bjune, en av de som er med å legger ned på elva.(Foto: Tone Kihle 2009)

Bilde av elveløp, strekningen Hesby/Tveitan bru.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Et aldri så lite "rådsmøte", hva som kom frem skal være usakt.(Foto: Tone Kihle 2009)

Sømme i arbeid, liker å jobbe litt når ha ikke sitter og filer sager for huggerene.(Foto: Tone Kihle 2009)

Graver løfter opp virke fra elveløpet etter felling.(Foto: Tone Kihle 2009)

Sømme besiktiger det som har blitt hugget og er veldig fornøyd med det han ser. Tenker sikkert, gjøs så flinke folk.(Foto: Tone Kihle 2009)

Bjune går løs på en klynge med kjerr som det er mye av i kantene. Dette er eks på noe av virket som blir kuttet opp og blir liggende.(Foto: Tone Kihle 2009)

Bilde viser resultatet av rydding, her var det elt tett da de begynte.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Gjengen står og ser utover løpet etter rydding.(Foto: Øyvind Bjune 2005)

Bilde fra 2007 sesongen, tatt før hugging.(Foto: Øyvind Bjune 2005)

Samme bilde tatt etter hugging.(Foto: Øyvind Bjune 2005)

Sømme og Vermelid fra perioden vi begynn i 05, vi fant for ut at vi var avhengig av is for å for jobben utført på en fornuftig måte.(Foto: Øyvind Bjune 2005)

Sømme på sin vante plass, er sitter han og filer nært inn på 50 % av tiden vi er på jobb.(Foto: Øyivnd Bjune 2008)

Som sakt, her sitter han. I 08 sesongen, gikk det med 26 kjeder og to sverd sett på 3 sager, noe over gjenomsnittet, ved bruk av motorsag.(Foto: Øyvind Bjune 2008)

Igjen et bilde av gjengrod løp, dette er et vanlig syn nede i løpet.(Foto: Øyvind Bjune 2008)

Gjengrod løp.(Foto: Øyvind Bjune)

Bilde tatt etter hugging og rydding.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Bilde etter hugging og rydding.(Foto: Øyvin Bjune 2009)

Rydding under høyspenten vest for nye E-18. Som bilde viser er ikke isen like god over hele. I dette området var Erik uheldig og gikk igjennom isen.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Virke blir fjernet etter hugging. Streknigen nye E-18/Tveitan bru.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Fjerning av virke fra løp.(Foto: Øyvind Bjune 2009)

Her er litt fra det som skjer med gjengen når de holder på med rydding av elveløpet på strekningen Klopp i Re til fiske bryggen ved avkjøringen til Norturna og fra Tveitan bru til Åminnet på Fadum.(Her kommer bilder etterhvert som arbeidet og annet skjer på elva.)

Nyeste kommentarer